L’Anella Industrial neix amb l’objectiu de realitzar un desplegament punter d’infraestructures de telecomunicacions per la interconnexió de sectors empresarials i recursos d’alt nivell tecnològic.

A l’any 2006 l’Anella Industrial va ser engendrada sota l’òptica de la Triple Hèlix formada per l’Administració, el sector privat i les universitats i centres de recerca, el projecte pretenia potenciar la connectivitat i l’ús competitiu de les TIC a sectors empresarials claus pel país, aprofitar els recursos ‘R+D+i’ i ‘know-how’ de l’Anella Científica, i també facilitar l’ accés a serveis tals com la supercomputació, i esdevenir una acció efectiva vers la deslocalització present en alguns sectors.

Els organismes impulsors del projecte han estat:
• L´Escola Técnica Superior d´Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB)
• El Col•legi/Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC/AEIC)
• La fundació I2CAT