Informació

http://eetac.upc.edu/

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Informació de contacte