Catalonia Smart Drones publica un informe sobre la nova legislació europea en l’ús de drons

El document, promogut pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, analitza la nova regulació i explica els punts més rellevants

Des del 31 de desembre del 2020, el sector dron ha experimentat l’entrada en vigor de la nova normativa europea amb l’objectiu d’unificar criteris normatius sobre l’ús de drons entre els diferents estats membres de la Unió Europea. La normativa, redactada pels organismes competents, respon als principis fonamentals de seguretat en les operacions amb drons i, per tant, és aplicable a qualsevol aeronau no tripulada, independentment del seu pes i ús.

L’empresa SITEP, membre de la comunitat Catalonia Smart Drones, ha elaborat un informe per abordar els canvis de la nova normativa europea d’UAS que podeu consultar en el següent enllaç.

Categories d’operacions

La nova normativa europea estableix un nou sistema de categories operacionals de drons que comporten requisits concrets per poder realitzar operacions de vol de forma legal. Aquestes categories són: oberta, específica i certificada.

La categoria oberta recull les operacions de UAS considerades de baix risc i, per aquest motiu, no és necessari disposar d’una autorització operacional per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), sempre que el dron voli a la vista del pilot, lliure d’obstacles, i a menys de 120 metres d’alçada. En canvi, la categoria específica sí que la requereix, ja que comprèn aquelles operacions d’UAS amb un risc mitjà. Finalment, la categoria certificada concentra les operacions d’alt risc realitzades amb drons de grans dimensions en operacions sobre aglomeracions de persones, per al transport de persones, de mercaderies perilloses, entre altres escenaris considerats per AESA.

Segons la categoria en la qual s’efectuïn les operacions, el dron tindrà assignada una sèrie de classes determinades (de la C1 a la C6) en funció dels seus requisits tècnics. L’informe recull amb detall les especificacions de cadascuna de les categories, així com les seves limitacions operacionals, els requeriments dels pilots i els requisits tècnics dels UAS.

Identificació i estàndards

En l’escrit de la regulació s’especifica els operadors s’hauran de registrar a AESA i indicar a l’UAS el seu número de registre i el segell de la CE, tant en el dron com en el seu embalatge per crear, d’aquesta manera, un registre d’operadors interoperable a nivell comunitari. També es demana que els UAS compleixin els estàndards predefinits i d’identificació de classe amb l’advertència que, aquells no els segueixin, veuran limitada la seva operació.

La regulació també estableix que els estats membres podran definir els seus propis estàndards nacionals i acceptar les declaracions dels operadors d’UAS que s’hi adeqüin. Aquestes declaracions, però, deixaran de ser vàlides a partir del 2 de desembre del 2023.

Pel que fa als clubs o associacions d’aeromodelisme, hauran de sol·licitar a AESA l’expedició d’una autorització per a realitzar operacions amb UAS a partir de l’1 de gener de 2023.

Formació

La normativa actual estableix un nou esquema formatiu per als pilots basat en el risc de l’operació i les característiques tècniques dels drons. Els pilots que comptin amb una certificació assolida segons la normativa anterior, hauran d’adaptar els seus coneixements als requeriments europeus actuals abans de l’1 de gener de 2022.

Noves operacions permeses

La nova normativa habilita dos escenaris operacionals respecte la regulació anterior: les operacions VLOS sobre una zona terrestre controlada i poblada amb un UAS de més de 10 kg i les operacions BVLOS en un entorn poc poblat amb el dron a una distància màxima del pilot de 2 km i d’1 km de l’observador de la zona controlada. Altres operatives, com el transport de persones amb UAS, els vols completament autònoms o d’eixam de drons, les operacions de transport de matèries perilloses o els vols BVLOS a partir de 2km amb aeronaus superiors als 25 kg, no queden específicament prohibits però, alhora, no compten amb escenaris estables per a la seva realització.