Drons per avaluar les condicions dels conreus

El grup de recerca d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis de la Universitat de Barcelona desenvolupa un projecte per detectar el comportament dels cultius amb l’ajuda de drons, anàlisi de dades i Big Data

Barcelona, 26 abril 2017 – L’agricultura és un dels camps on la utilització de vehicles aeris no tripulats ha estat més explorada. El grup de recerca d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis de la Universitat de Barcelona dedica una de les seves línies de recerca a desenvolupar una sèrie de tecnologies per analitzar el comportament dels conreus i les plantes a través dels sistemes de teledetecció amb què compten els drons.

Amb les possibilitats de captació de dades que ofereixen els drons, el grup de recerca pot estudiar el creixement i el comportament de les plantes que formen els cultius en funció de les condicions climàtiques, la contaminació, les malalties que sofreixen o la falta de fertilitzants. Els sensors incorporats als vehicles aeris permeten visualitzar dades com ara la temperatura de les plantes i obtenir informació sobre la qualitat, el rendiment o el fenotipatge del cultiu per millorar-ne les condicions.

Les dades massives que s’obtenen a través dels sistemes de teledetecció dels drons, que acostumen a comptar amb sensors multiespectrals o tèrmics, s’analitzen i a partir d’aquestes es realitzen elaboracions estadístiques i de programari per treure el màxim profit a la informació obtinguda.

L’agricultura de precisió que permeten aquestes tecnologies fa possible gestionar íntegrament els conreus i estudiar-ne els efectes climàtics i de contaminació, entre d’altres, a més de calcular la productivitat potencial anual de les terres i preveuré així el preu de mercat. Els investigadors del grup d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis estan treballant per, en un futur, predir el comportament de les plantes a partir de la seva informació molecular, cosa que tindrà un impacte molt positiu en la millora genètica dels conreus.

El grup de recerca està liderat per José Luis Araus, professor ICREA Acadèmia de la Universitat de Barcelona, i compta amb la col·laboració de cinc investigadors postdoctorals i cinc investigadors predoctorals.