Drons per avaluar les condicions dels conreus

El grup de recerca d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis de la Universitat de Barcelona desenvolupa un projecte per detectar el comportament dels cultius amb l’ajuda de drons, anàlisi de dades i Big Data