La quarta edició de l’SmartCatalonia Challenge busca millorar l’operativa del Port de Barcelona amb solucions innovadores

El 18 de març a l’auditori del Port de Barcelona es presentaran els reptes detectats i s’explicarà la dinàmica de la competició d’aquest any.