LIDAR vs Fotogrametria: quina tecnologia és millor?

El blog d’Aerial Insights fa una exhaustiva anàlisi de les dues tecnologies de captació d’informació aèria més habituals en treballs amb drons.