Participa en la consulta pública sobre el ‘Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021’

El Ministerio de Fomento va presentar el nou pla el passat dia 19 de març per garantir el creixement del sector civil dels drons.