SOLPI: càmeres especialitzades per a serveis amb drons

SOLPI és una empresa catalana que ofereix productes, serveis i solucions aplicades als projectes de visió per computador.