La Catalonia Smart Drones i la IoT Catalan Alliance presenten les oportunitats de finançament de l’European Innovation Council en el marc del programa Horizon Europe

La jornada ha donat a conèixer dos dels programes de l’EIC  i els elements clau per elaborar una proposta competitiva

La Catalonia Smart Drones i la IoT Catalan Alliance, amb el suport de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i la Fundació i2CAT, van realitzar el 17 de setembre la segona edició del seminari dedicat a acostar les oportunitats de finançament europeu a les empreses. Amb l’objectiu de promoure el potencial innovador dels membres de les comunitats catalanes, la jornada es va centrar en donar a conèixer l’European Innovation Council, el programa  que va generar més interès als participants durant el primer seminari.

Durant la sessió, els assistents van poder copsar els objectius i criteris d’elegibilitat del Fast Track To Innovation i l’EIC Accelerator Pilot, dos dels programes de l’EIC destinats a pimes i startups que volen desenvolupar i introduir al mercat productes o serveis innovadors. Amb la perspectiva situada en les pròximes convocatòries del mes d’octubre, els assistents van obtenir recursos per preparar una proposta competitiva d’èxit i consells pràctics per desenvolupar una bona entrevista davant els membres del jurat avaluador.

En el context de canvi de programa marc de recerca i innovació europea de la Comissió Europea, l’Horizon Europe prendrà el relleu a l’Horizon 2020 fins al 2027 i tindrà un pressupost major. Malgrat que l’Horizon Europe es troba en un procés de planificació estratègica, a la sessió es va poder avançar que l’EIC Accelerator Pilot incorporarà algunes novetats, com la incorporació de l’Equity Only i les mid caps com a beneficiàries, ja que fins ara només els projectes individuals realitzats per pimes podien rebre finançament. A més, ja des de la convocatòria anterior, l’EIC Accelerator Pilot estableix com a requisit que el 25% dels projectes aprovats provinguin d’empreses liderades per dones.