La Comissió Europea prepara la nova regulació de l’espai dron europeu

Amb l’objectiu de garantir la seguretat a tots els països de la Unió Europea, el centre de recerca SESAR ha presentat l’esborrany d’una nova legislació

26 juny 2017 – L’anomenen U-Space, i és el nou espai regulat per la CE on tots els vehicles aeris no tripulats hauran de seguir les mateixes normes. L’esborrany presentat pel SESAR, l’ens que aglutina les activitats de R+D en l’entorn de gestió de transit aeri europeu (ATM, per les seves sigles en anglès), planteja un espai més limitat que els existents avui dia i que requereix més burocràcia a l’hora de fer servir els aparells, però també obre la porta a un major desenvolupament i experimentació amb drons.

La CE espera que la proposta del SESAR ajudi a potenciar el mercat dron europeu i ha manifestat la voluntad de que es comenci a implementar a partir del 2019. La proposta s’emmarca en les activitats de la Comissió al voltant d’una estratègia d’aviació única per Europa, l’anomenat EU Single Sky, que es fonamenta en la innovació i les tecnologies digitals.

La normativa crearà un codi de control de la circulació aèria de drons, els quals no podran superar els 150 metres d’alçada. L’objectiu és desenvolupar un sistema similar al que es fa servir per a l’aviació tripulada. A més, es posarà en marxa un registre complet a tota Europa tant d’aparells, a través de matrícules, com d’usuaris, amb llicències de pilot.

La norma planteja, a més a més, la implementació del geo fencing per limitar les àrees de vol a través del software dels UAV mitjançant coordenades. L’automatització és una altra de les peces principals de la nova normativa. El sistema oferirà informació que assegurarà el vol sense obstacles i col·lisions.

Darrere d’aquesta proposta es troba la necessitat de resoldre els problemes que crea la fragmentació de normatives, ja que actualment cada país té la potestat de legislar l’ús dels drons a dins del seu territori. La seguretat és una qüestió clau a l’hora de parlar de drons, i la incertesa pel que fa a un futur amb aparells volant tant per raons professionals com recreatives ha fet reaccionar a la Comissió Europea. Segons anuncia l’esborrany, “la seguretat a baixa alçada serà similar a la de les operacions aèries convencionals”.

La Comissària europea de Transport, Violeta Bulc, ha declarat que “els drons volen dir innovació, nous serveis per als ciutadans, nous models de negoci i un gran potencial pel creixement econòmic”. Ha afegit que és la UE la que ha de liderar aquest mercat i desenvolupar la millor normativa possible perquè avanci.

En paraules de Daniel Marco, director de l’estratègia SmartCAT de la Generalitat de Catalunya, “és una bona notícia que es treballi en un marc regulatori comú, sobretot si preveu mecanismes que flexibilitzin les restriccions actuals, però caldrà veure com evoluciona aquest primer esborrany i els procediments i terminis que proposa”. “Un marc regulatori europeu”, ha afegit, “pot facilitar la tasca d’internacionalització de les empreses del sector dron català”.