La seguretat en els treballs amb drons ho canviarà tot

El blog d’HEMAV analitza com els drons es poden aplicar al camp de la seguretat

 

Article original d’HEMAV.

21 febrer 2018 – Abans de parlar dels sistemes anti-drons o del seu ús per a la millora de la seguretat de la societat, és important destacar la necessitat de comptar amb un marc regulador capaç de gestionar totes les operacions aèries de forma segura i aportant suficient flexibilitat perquè tots els cossos de seguretat, tant els públics com els privats, puguin fer-ne un bon ús.

“LA MILLOR DE LES REGULACIONS NO TÉ SENTIT SI POT SER DESOBEÏDA SENSE CAP TIPUS DE CONSEQÜÈNCIES”

La seguretat contra els drons

L’obligatorietat de formar-se i obtenir la llicència per drons és el primer pas per garantir la seguretat. Així i tot, inclús amb una llicència d’operador de drons, un número de registre únic per aeronau i un sistema que eviti el vol en àrees crítiques i sensibles, no n’hi ha prou per evitar el mal ús en pilotar drons. La intrusió no només fa referència al vol en una planta energètica, en infraestructures de comunicacions, de transport o militars. Els drons poden ser usats per espiar a les indústries, a les persones o les empreses, la qual cosa ens porta a adoptar altres mesures.

Quan es parla de mesures anti-drons, sempre es pensa en els pitjors casos i escenaris, que sempre són els protagonistes de tota discussió i debat, generant en alguns casos prejudicis en contra d’aquesta tecnologia.

“LES AMENACES SEMPRE SERAN ABSTRACTES ABANS DE SUCCEIR; PER AIXÒ UNA PROTECCIÓ PROACTIVA ÉS ESSENCIAL”

En el nou Reial Decret 1036/2017, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, s’han creat diversos processos per millorar la seguretat pública. Per exemple, es regulen aspectes sobre registre d’aeronaus, assegurances obligatòries i la col·laboració entre ministeris per garantir la protecció de les persones i béns. En el text hi trobem afirmacions com aquestes:

  • “Tota la informació sobre les aeronaus, els operadors, fabricants, pilots o qualsevol altre registre de què disposi l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), serà cedida a les Forces i Cossos de Seguretat competents per garantir la protecció de les persones, béns i el manteniment de l’ordre públic. De la mateixa manera, el Ministeri de l’Interior cedirà la informació necessària a AESA per garantir que els pilots de drons siguin persones aptes per al desenvolupament d’activitats aèries.”
  • “Quan sigui necessari per garantir la seguretat pública, l’autoritat competent pot limitar l’ús d’aquestes aeronaus, siguin quins siguin els seus usos. A més, aquestes aeronaus mai podran realitzar vols que comprometin les operacions aeronàutiques, així com la seguretat de les persones i béns.”

A més, en el nou Reial Decret també es recullen normes específiques destinades exclusivament a activitats lúdiques pròpies de les aeronaus joguina, limitant el seu ús amb l’objectiu de protegir les persones i béns.

Treballs amb drons per a la seguretat

Imatge per Lewis Clarke | CC

Fins fa poc, l’ús dels drons per a la seguretat era una cosa molt llunyana. Les aeronaus creades per a aquests usos eren de tipus militar i oferien serveis a aplicacions governamentals. Ara, aquesta tecnologia basada en la vigilància proactiva i reactiva ha arribat al sector públic i privat.

Per permetre l’ús d’aquesta tecnologia ha estat necessària l’adaptació de la normativa, excloent a diferents organismes públics del compliment parcial d’aquesta. Entre aquests trobem:

  • Forces i Cossos de Seguretat (Ley Orgánica 2/1986)
  • Operació d’aduanes
  • Vigilància de trànsit realitzada directament per la DGT
  • Operacions realizades pel Centro Nacional de Inteligencia

Però, per què els drons són una aplicació desitjada per solucions basades en la seguretat?

La flexibilitat és un dels motius més importants, fins i tot per sobre de l’obtenció de vídeo i l’estalvi de costos. L’ús dels drons per a l’aplicació de la llei, l’extinció d’incendis, serveis mèdics, control i vigilància de perímetres, entre d’altres, canviarà les regles del joc i aviat formarà part de tots els sistemes de seguretat tant en àrees crítiques com per la protecció de les persones i els béns.

HEMAV ofereix un curs amb el qual volem formar els cossos de seguretat, tant els públics com els privats, en l’ús i aplicació de la tecnologia RPA. En aquest curs, es formarà els usuaris per a esdevenir pilots certificats amb l’entrenament específic per a poder realitzar tasques com ara la vigilància, la gestió de situacions d’emergència o anàlisi d’entorn, entre d’altres.

L’ús dels drons per a l’aplicació de la llei, en l’extinció d’incendis, serveis mèdics, i altres aportarà grans beneficis a la societat, i alhora ajudarà a reduir els prejudicis contra els drons.