AW-Drones obre un portal d’informació d’estàndards de drons per al seu ús comercial a tot el món

L’eina en línia s’adreça a professionals del sector per donar suport a la regulació i promoure l’ús segur d’UAS civils a la Unió Europea

El projecte AW-Drones ha fet públic el Portal d’informació d’estàndards de drons, una eina que proporciona accés gratuït a les normes tècniques ja publicades o en desenvolupament per a l’ús comercial de drons a tot el món.

L’objectiu principal de la plataforma és donar suport a l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) i a la Comissió Europea (CE) en el seu procés d’elaboració i definició de la normativa i procediments per a drons civils. Tanmateix, el dipòsit  també es convertirà en un portal informatiu rellevant centrat en drons, en el qual els experts puguin identificar fàcilment la informació rellevant i contribuir a l’extensió de la base de dades d’estàndards.

El portal proporciona accés immediat i permanent a les dades perquè qualsevol persona pugui utilitzar-les, descarregar-les i distribuir-les. Per a cada estàndard, l’usuari podrà trobar informació important, com ara el tipus, el seu estat (publicat, en curs, reconegut per EASA, etc.), l’organització i el grup de treball que ha produït l’estàndard, la cobertura dels OSA de SORA, juntament amb la seva descripció. Consulta el llistat d’estàndards en format de únic document.

En una segona fase del projecte, AW-Drones proposarà aquells estàndards tècnics més adequats per al compliment de la regulació europea d’operacions amb drons. Aquest compromís comptarà amb el consens dels principals grups d’interès, inclosos fabricants, reguladors, operadors, investigadors i organismes de fabricació d’estàndards, per garantir que la normativa sigui el més acordada possible. En paral·lel, AW-Drones, ha realitzat dues sessions de treball amb les parts interessades, la primera d’elles per identificar les prioritats i necessitats de la cadena de valor europea de drons i la segona orientada a donar suport a la implementació de l’U-Space a Europa.

El dipòsit s’actualitzarà periòdicament per donar a conèixer nova informació disponible sobre normes i regulacions.