Oberta la convocatòria dels Cupons d’Innovació BCN Smart Rural

La data límit per sol·licitar la subvenció és el 20 de setembre de 2019.

Notícia original de SmartCatalonia.

24 de juliol 2019 – L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) ha publicat les bases reguladores dels Cupons d’Innovació BCN Smart Rural per a empreses agroalimentàries i forestals dels territoris rurals de la demarcació de Barcelona.

Els Cupons d’Innovació BCN Smart Rural són unes subvencions creades en el marc del PECT BCN Smart Rural, un projecte de desenvolupament rural cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu dels Cupons d’Innovació BCN Smart Rural és fomentar la innovació en el sector agroalimentari i forestal de les comarques no metropolitanes de la demarcació de Barcelona, subvencionant la transferència de coneixements per tal que les empreses beneficiàries puguin dur a terme un procés d’innovació i millorar així la seva competitivitat.

A través d’aquests ajuts, se subvenciona la contractació de serveis d’assessorament expert a microempreses del sector agroalimentari i forestal que vulguin dur a terme un projecte d’innovació.

Els serveis d’assessorament expert que es poden subvencionar mitjançant aquests ajuts són els següents:

 • Definició d’una estratègia d’innovació per a l’empresa
 • Millora del model d’innovació actual de l’empresa
 • Definició d’un nou model de negoci
 • Conceptualització de nous productes, serveis o processos productius
 • Millora dels productes, serveis o processos productius actuals
 • Estudis de viabilitat tecnològica, industrial i econòmica
 • Estudis d’optimització de processos
 • Tests experimentals
 • Demostracions i acompanyament en processos
 • Creació de prototips
 • Altres serveis d’assessorament expert necessaris per a la implementació del projecte d’innovació de l’empresa.

Per a poder ser considerat subvencionable, el cost total del servei no pot excedir els 10.000€ (sense IVA). La quantia dels ajuts serà d’un 80% de cost del servei desitjat, amb un màxim de 2.950 € de base imposable.

Data límit: 20/09/19