Oberta la licitació per impulsar l’ús de la tecnologia dron entre els departaments de la Generalitat

Els contractes tindran una duració de 6 mesos i el termini de presentació d’ofertes finalitza el 29 de maig a les 8:00 h

 

14 maig 2019 – La Generalitat de Catalunya ha obert un procés de licitació per impulsar noves solucions amb tecnologia dron entre els departaments i organismes de la pròpia Generalitat. La licitació consta de 3 lots, el primer per l’accés a instal·lacions per fer proves per avaluar els resultats d’aquesta tecnologia, el segon per un curs de tecnologia dron dirigit al personal de l’administració de la Generalitat i el tercer per assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat en la identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia dron.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública vol impulsar l’ús de la tecnologia dron dins dels diferents àmbits de la Generalitat, ja que aquesta tecnologia pot aconseguir millors eficiències en la realització de determinats serveis i suposa una millora respecte a tecnologies anteriors.

La licitació té un pressupost de 100.042,80€ amb l’IVA inclòs i la durada del contracte serà de 6 mesos. El termini de presentació d’ofertes és fins el 29 de maig de 2019 a les 8h.

Es pot consultar tota la informació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46583150&reqCode=viewCn&