Participa a la primera convocatòria del Programa Tecnològic Aeronàutic amb 35 milions d’euros en subvencions

El PTA finançarà projectes d’I+D+I en tecnologies aeronàutiques i capacitarà a la indústria espanyola en tecnologies disruptives i estratègiques de l’àmbit aeronàutic

El Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA) promou projectes estratègics en tecnologies aeronàutiques que contribueixin a aconseguir reptes tecnològics en aquest àmbit. Amb un pressupost màxim de 35M euros al 2021 en subvencions, es finançarà amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat. D’aquest pressupost, 7,5M d’euros es destinaran a la categoria PTA PIMES.

L’execució del Programa Tecnològic Aeronàutic, dissenyat i gestionat pel CDTI, s’adreça a empreses, universitats, centres tecnològics, etc. i serà finançat amb fons Next Generation EU. El termini de presentació finalitzarà el 7 de juny de 2021, a les 12h. Fes una ullada a la convocatòria.

El PTA donarà suport a l’execució de projectes aeronàutics d’I+D+I empresarial que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor en els següents àmbits:

  • Tecnologies enfocades a la reducció d’emissions: avió zero emissions.
  • UAVs: potenciar les capacitats d’R+D+i per a posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
  • Noves aeronaus multipropòsit i sistemes: impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet amb tecnologies de sistemes.

Modalitats de participacio:

  • PTA Grans Empreses

Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible de com a mínim 5.000.000 euros i un màxim de 12.000.000 euros. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 500.000 euros en el cas de gran i mitjana empresa i de 250.000 euros en el cas de la petita empresa.

Els projectes hauran de ser plurianuals i una part dels mateixos s’hauran de realitzar el 2021. Els projectes tindran una durada de dues, tres o quatre anys naturals, de manera que hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2022, el 31 de desembre de 2023 o el 31 de desembre de 2024, respectivament.

Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses. L’empresa que representi l’agrupació haurà de ser gran empresa i, almenys, un dels socis haurà de ser una petita o mitjana empresa.

  • Modalitat PTA PYMES

Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 2.500.000 euros i màxim de 5.000.000 euros. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 200.000 euros.

També hauran de ser plurianuals i una part s’haurà de realitzar l’any 2021. En concret, tindran una durada de dos o tres anys naturals, de manera que hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2022 o el 31 de desembre de 2023, respectivament.

Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de dos i un màxim de quatre empreses. L’empresa que representi l’agrupació haurà de ser mitjana i la resta de socis hauran de ser PIMES.