Qui som?

Catalonia Smart Drones és una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya i la indústria catalana dels drones amb centres tecnològics, universitats i altres entitats del sector destinada a impulsar el sector dels drones a Catalunya.

L’objectiu principal de Catalonia Smart Drones és augmentar la competitivitat de la indústria catalana dels drones, mitjançant la promoció de projectes que fomentin la creació d’ocupació i millorin el posicionament del sector català dels Smart Drones a nivell global.

Els seus objectius són:

  • Establir una estratègia conjunta com clúster per coordinar els diferents agents que participen en el sector per trobar sinergies, poder complementar-se per abordar projectes més grans, col·laborar amb centres tecnològics i de recerca per aprofitar la recerca i el desenvolupament.
  • Donar a conèixer els serveis i solucions amb drones , divulgar les seves possibilitats i la tecnologia associada tant mitjançant els diferents canals de comunicació com participant en fires i altres esdeveniments.
  • Facilitar la formació en aquest àmbit tant a nivell universitari com a nivell de cursos de curta durada.
  • Fer un seguiment de la normativa tant estatal com internacional per veure com afecta al sector. També participar en la mesura del possible en institucions internacionals per poder influir en les decisions més rellevants a nivell de sector.