Un estudi d’ACCIÓ identifica 67 empreses catalanes dedicades als drons

  • Les empreses catalanes de l’àmbit dels drons es dediquen principalment a l’audiovisual, la inspecció, l’agricultura, la formació i l’anàlisi geogràfic.
  • A escala internacional l’any 2017 la facturació del sector va situar-se en els 3,7 bilions de dòlars, una xifra que l’any 2030 es preveu que superi els 30 bilions de dòlars.

Notícia original d’ACCIÓ.

07 de febrer 2019 – Un estudi d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- ha identificat 67 empreses que es dediquen al sector dels drons a Catalunya. Es tracta d’un sector en desenvolupament, ja que està majoritàriament format per pimes de menys de 10 anys (81%).

Segons l’informe Els drons a Catalunya les empreses catalanes d’aquest sector tenen presència a tota la cadena de valor. Principalment són operadors de drons (66%), és a dir, ofereixen serveis basats en l’ús d’aquests instruments a altres empreses. D’altra banda, el 10% són fabricants de drons, el 9% ofereix serveis tècnics i formatius en aquest camp, el 7% està especialitzat en el tractament de dades capturades per drons i el 7% restant és un integrador (acostumen a ser consultores que busquen l’encaix dels drons en processos ja habituals d’una empresa).

Tot i les múltiples aplicacions dels drons, l’informe se centra principalment en la seva utilització en l’àmbit empresarial així com en el seu rol en la indústria. Així, subratlla que es tracta d’una tecnologia transversal aplicable en molts sectors, compatible amb d’altres tecnologies (com la intel·ligència artificial, la robòtica, la realitat augmentada o la ciberseguretat) i d’elevat impacte en la innovació. Així, des del punt de vista de les aplicacions dels drons, l’estudi apunta que les empreses catalanes d’aquest àmbit treballen principalment en el sector audiovisual (44%). També es dediquen als àmbits de la inspecció (18%), l’agricultura (9%), la formació (9%), l’anàlisi geogràfica (7%), les emergències (6%), l’oci (4%) i la seguretat (1,5%).

Tendències globals i de futur

Segons recull l’estudi, l’any 2017 la facturació agrupada de les empreses dedicades als drons a tot el món va assolir els 3,7 bilions de dòlars, una xifra que l’any 2030 s’espera que superi els 30 bilions de dòlars i que posa de manifest el potencial de creixement d’aquest sector. A escala internacional, el mercat que lidera tant la fabricació com l’ús dels drons són els Estats Units, mentre que Àsia és la zona geogràfica que més s’espera que creixi a mitjà termini. Per la seva banda, es preveu que la Unió Europea experimenti un creixement rellevant els propers anys que la situarà com la tercera regió a nivell mundial.

D’acord amb l’informe, donada la seva transversalitat, els drons podran donar resposta a macrotendències de futur que afecten el món empresarial i industrial. Així, per exemple, es calcula que tindran una influència notable en la forma de treballar i en el funcionament de les cadenes de valor. La sostenibilitat i l’augment de la població urbana són altres dues tendències que requereixen una gestió eficient dels recursos, un àmbit en què els drons poden tenir un pes rellevant donat el baix consum que requereixen en comparació amb altres tecnologies de gestió d’emergències, d’inspecció i de seguretat.

Finalment, la capacitat dels drons de captar una gran quantitat d’informació de forma precisa i actualitzada en temps real els permetran jugar un paper clau també en el processament de dades i l’anomenat big data, així com en altres àmbits vinculats a l’anàlisi geogràfica aplicada a sectors com la construcció o en l’agricultura. D’altra banda, també es preveuen noves aplicacions a llarg termini com ara el transport, tant de paqueteria com aeri de gran tonatge o de passatgers per petites distàncies urbanes mitjançant drons.